Územní plán

Aktuální verze územního plánu ke stažení v PDF

Územní plán Bukové u Příbramě

ÚP Buková - Úplné znění ÚP po změně č. 4

Územní plán Bukové u Příbramě

ÚP Buková - Změna č. 4 ÚP Buková u Pb

Územní plán Bukové u Příbramě

ÚP Buková - Aktualizované znění po vydání změny č. 3

Územní plán Bukové u Příbramě

P..1 Základní členění území

Územní plán Bukové u Příbramě

P.1 Základní členění území

Územní plán Bukové u Příbramě

P.3 Technická infrastrukturta

Územní plán Bukové u Příbramě

P.4 Veřejně prospěšné stavby

Územní plán Bukové u Příbramě

O.1 Koordinační výkres

Územní plán Bukové u Příbramě

O.3 Technická infrastruktura

Územní plán Bukové u Příbramě

č. 1/2008 ze dne 2. prosince 2008

Územní plán Bukové u Příbramě

č. 1/2008 ze dne 2. prosince 2008

Územní plán Bukové u Příbramě

Hlavní výkres - plán využití území 1 : 5 000

Územní plán Bukové u Příbramě

Koordinační výkres 1 : 10 000

Územní plán Bukové u Příbramě

Výkres základního členění území 1 : 10 000

Územní plán Bukové u Příbramě

ZMĚNA Č. 2.II - č. 1/2012/OOP ze dne 13. března 2012

Územní plán Bukové u Příbramě

ZMĚNA Č. 2.II - Odůvodnění

Územní plán Bukové u Příbramě

ZMĚNA Č. 1 - Návrh 3.3.2010

Územní plán Bukové u Příbramě

ZMĚNA Č. 1 - č. 1/2010 ze dne 3. března 2010