Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Předseda: Lád Svatopkuk
Členové: Peták Jan, Urbánek Pavel

Kontrolní a revizní výbor

Předseda: Petr Pomahač
Členové: Skripová Ilona, Coníková Markéta

Kulturní komise

Předseda: Lojínová Soňa
Členové: Skripová Ilona, Coníková Markéta

Ověřovatelé

Pomahač Petr, Urbánek Pavel

Zapisovatelka

Skripová Ilona

Účetní pracovnice a pokladník

Bálková Alena