Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Předseda: Pavel Urbánek
Členové: Marian Skrip, Radek Bálek

Kontrolní a revizní výbor

Předseda: Petr Pomahač
Členové: Svatopluk Lád, Richard Simín

Kulturní komise

Předseda: Ivana Hergottová
Členové: Jaroslava Bartošová

Ověřovatelé

Pavel Urbánek, Petr Pomahač

Zapisovatelka

Ivana Hergottová

Účetní pracovnice a pokladník

Bálková Alena