Ekonomické údaje

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2020

Vyvěšení: 18.12.2019 | Sejmutí: 31.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšení: 27.11.2019 | Sejmutí: 13.12.2019

Rozpočet obce 2019

Vyvěšení: 31.01.2019 | Sejmutí: 31.01.2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšení: 23.01.2019 | Sejmutí: 08.02.2019

Rozpočet obce rok 2018

Vyvěšení: 14.02.2018 | Sejmutí: 14.02.2019

Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyvěšení: 24.01.2018 | Sejmutí: 09.02.2018

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2 rok 2019

Vyvěšení: 21.08.2019 | Sejmutí: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1 rok 2019

Vyvěšení: 03.04.2019 | Sejmutí: 31.12.2019

Rozpočtové opatřeční č. 2 rok 2018

Vyvěšení: 09.01.2019 | Sejmutí: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1 rok 2018

Vyvěšení: 14.03.2018 | Sejmutí: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled obce Buková u Příbramě na roky 2016-2020

Vyvěšení: 31.12.2014 | Sejmutí: 31.12.2020

Závěrečný účet

Schválený Závěrečný účet rok 2018

Vyvěšení: 19.06.2019 | Sejmutí: 19.06.2020

Návrh - Závěrečný účet obce 2018

Vyvěšení: 15.05.2019 | Sejmutí: 31.05.2019

Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha za rok 2017

Vyvěšení: 09.05.2018 | Sejmutí: 25.05.2018

Závěrečný účet obce 2017

Vyvěšení: 09.05.2018 | Sejmutí: 25.05.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2017

Vyvěšení: 09.05.2018 | Sejmutí: 25.05.2018