Program rozvoje obce

Program rozvoje obce na období 2018-2024

Program rozvoje obce je důležitý dokument, který udává nejen směr rozvoje obce. Jeho zpracování posiluje také možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských zdrojů. Jedná se o základní rozvojový dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jehož schválení podléhá zastupitelstvu obce. Dokument zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu. Tento dokument je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Slaďuje představy jednotlivých subjektů – slouží tak k prevenci sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Zároveň podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu. Dokument slouží jako nástroj k upevnění pozice obce v regionu a k posílení její konkurenceschopnosti a je také nástrojem koordinace rozvoje v širším území.

Program rozvoje obce na období 2018-2024 ke stažení zde.