Pověřenec GDPR

GDPR - Pověřenec pro obec Buková u Příbramě

Pověřencem pro obec byla jmenována: Ing. Petra Křivonosková, k zastižení na adrese Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš, 2. patro, každý všední den od 8,00 - 15,00.

V případě nepřítomnosti využijte tel. číslo: 608 191 361 nebo e-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz.