POZOR ZMĚNA CENY STOČNÉHO!!!

Aktuality / Publikováno 12.06.2019

Od 2. kvartálu 2019 došlo ke zvýšení poplatku za stočné ze stávající ceny 100 Kč na 108 Kč za měsíc na osobu. Žádáme Vás tímto o úpravu bankovního příkazu tak, aby platby za 2. kvartál 2019 byly již zaplaceny v navýšené částce, která odpovídá počtu osob. V případě nejasností se prosím obraťte na starostku Renatu Rampovou nebo účetní obce Alenu Bálkovou.

Platby stočného jsou splatné vždy po skončení kvartálu vždy k 20. tj. za první kvartál je stočné splatné do 20. dubna daného roku. Za druhý kvartál do 20. července, za třetí kvartál do 20. října a za čtvrtý kvartál do 20. ledna následujícího roku. Stočné zasílejte vždy na bankovní účet OÚ Buková u Příbramě 13223211/0100 do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu. Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vycházejí z pravidel stanovených Státním fondem životního prostředí při přijetí dotačních prostředků, které obec získala při vybudování ČOV a kanalizace. Obec se zavázala naplňovat plán obnovy stanovený podmínkami Státního fondu životního prostředí a cena stočného je plně v souladu s těmito podmínkami.