Upřesnění ceny za stočné od roku 2022 - POZOR

Aktuality / Publikováno 08.12.2021

Od ledna 2022 dojde ke změně částky za stočné ze 108 Kč na 129 Kč za měsíc a osobu trvale hlášenou. Za osoby, kteří nejsou trvale hlášeni je to částka 65 Kč. Každý, kdo platí stočné bankovním převodem si musí upravit trvalý příkaz, aby již platba za 1Q/2022, která je splatná v dubnu 2022 byla ve správné výši!!! V případě nejasností se obraťte každou středu v úředních hodinách od 18-20 hodin na Bálkovou Alenu, účetní obce.